Affärsjournalistik

Här hittar du några av de artiklar jag skrivit inom affärs- och allmänjournalistik:
Liv Hahne, lokal M-politiker. Publicerad i Relation.
Ola Andersson, fotbollsprofil. Publicerad i Relation.
Cecilia Wikström, EU-parlamentariker. Publicerad i Relation.
Haile Mahteme, cancerläkare. Publicerad i Relation.
Johan Skoglund, JM Bygg. Publicerad i Byggkontakt.

Min huvudsakliga uppdragsgivare inom affärsjournalistik är Uppsalas lokala näringslivsmagasin Relation. Här är jag chefredaktör och leder arbetet från idé till färdig tidning. Till min hjälp har jag en grupp fotografer, skribenter och formgivare. Upplagan är 13 000. Målgruppen är beslutsfattare i Uppsala läns näringsliv. www.relation.se

Jag har även, för andra uppdragsgivare, gjort ett antal porträtt av intressanta chefer och ledare inom näringslivet, ofta med koppling till Byggbranschen.